Tehnologie solară / Panouri Solare

Energia care nu costă nimic

      Toţi locuitorii acestei planete au la îndemânã mai multe forme de energie, furnizate de mediul înconjurãtor. Printre acestea, energia solarã este una dintre soluţiile la îndemânã şi pentru ţara noastrã. Prin achiziţia unui sistem solar pentru încãlzire – cum sunt sistemele Viessmann – realizaţi, în medie, într-un an, o economie de 50-60% din energia necesarã preparãrii apei calde menajere pentru una sau douã familii. Între lunile mai – august, energia captatã de colectorii solari asigurã practic în întregime acest necesar.

      În restul lunilor, aportul de energie solarã contribuie substanţial la economia de combustibil consumat de centrala termicã. Preocuparea pentru mediul ambiant Ca efect al economiei de combustibil, rezultã scãderea emisiilor de substanţe poluante. Astfel, distincţia „Îngerul Albastru“ acordatã sistemelor solare Viessmann este pe deplin justifi catã.

      Prin calitatea materialelor componente (oţel inoxidabil, sticlã solarã specialã, cupru, aluminiu, ş.a.) se asigurã o înaltã siguranţã în exploatare şi este prelungită durata de viaţã a instalaţiei. În urma testelor de fi abilitate efectuate de institute specializate din Germania, s-a estimat cã orice instalaţie solarã Viessmann va funcţiona la performanţe termice maxime, cel puţin 20 de ani. Tehnicã rentabilã În perspectiva achiziţiei unei instalaţii solare Viessmann se întrevãd „zile însorite“ şi pentru bugetul familiei dvs. Orice persoană poate sã estimeze timpul în care se amortizeazã o astfel de investiţie: energia câştigatã nu costã nici un ban, iar cheltuielile de întreţinere pentru o instalaţie solară sunt absolut neglijabile.

      În plus, cazanul folosit pânã acum va fi mai mult timp în repaus, prelungindu-i-se astfel durata de viaţã şi scãzând cheltuielile de întreţinere, prin mãrirea intervalelor de timp dintre revizii.

Vitosol 200 F panouri solare
Vitosol 200 F Panouri Solare Viessmann

Vitosol 200-F Panouri Solare plane de mare eficienţă.


Vitosol 200 T panouri solare
Vitosol 200 T Panouri Solare Viessmann

Vitosol 200-T Colectori solari cu tuburi vidate cu circulaţie directă.


Vitosol 300 T panouri solare
Vitosol 300 T Panouri Solare Viessmann

Vitosol 300-T Colectori solari cu tuburi vidate Heatpipe.

Comparație Panouri Solare Viessmann:

comaratie panuri solare Vitosol 200 F Vitosol 200 T Vitosol 300 T
Comarație panuri solare: Vitosol 200 F vs. Vitosol 200 T vs. Vitosol 300 T