Instalații sanitare civile și industriale

de apă caldă/rece
canalizări-interioare/-exterioare
montaj obiecte sanitare
gospodărirea apei-stații de pompare apă menajeră
separatoare de hidrocarburi si microstații de epurare