Vitosol 200-F

VITOSOL 200-F
Eficienţă mare la un preţ atractiv

Instalaţia solarã cu panouri colectoare Vitosol 200-F este atractivã atât printr-un preţ de achiziţie rezonabil, cât şi prin energia pe care o economiseşte. Este o soluţie economicã din punct de vedere al costurilor de achiziţie, al spaţiului de amplasare şi al consumului de combustibil.

Prin noua suprafaţã Sol-TitanTM, care acoperã suprafaţa panourilor Vitosol 200-F, se asigurã captarea cu efi cienţã maximã a energiei solare. Astfel, cãldura razelor trece prin aceastã suprafaţã şi este reţinutã în sens invers, ceea ce conduce la acumularea acesteia în spaţiul de transfer, strãbãtut de o reţea de conducte cu agent termic.

Calitatea superioarã a materialelor din care sunt confecţionate panourile solare (aluminiu, oţel inoxidabil, cupru, sticlã specialã de 4 mm şi garnituri) conferã acestora o rezistenţã deosebitã, pãstrând calitãţile tehnice o perioadã îndelungatã de timp.

Colectorii solari Viessmann suportã fãrã probleme cele mai vitrege condiţii meteorologice: ploaie, zãpadã, grindinã sau îngheţ. Ecologice din prima clipã Încã din prima fazã de fabricaţie a panourilor solare Viessmann, s-a avut în vedere aspectul ecologic: componentele din aluminiu sunt executate în proporţie de circa 97% din metal provenit din recuperãri, evitând astfel procesul poluant şi energofag de sintezã a aluminiului din bauxitã.

În avantajul propriului timp Vitosol 200-F este un exemplu de efi cienţă şi din punct de vedere al montajului: cu ajutorul sistemului de conexiuni Viessmann, pot fi cuplaţi şi amplasaţi pe acoperişul casei pânã la 10 colectori. Pentru efectuarea acestor operaţii, nu este necesar ca instalatorul să posede cunoştinţe suplimentare de construcţii, pentru fi xarea ţiglelor. Croite pe mãsurã Panourile colectoare Vitosol 200-F pot fi livrate în variantă pentru montaj orizontal sau vertical, cu suprafaţã utilã de 2,30 m2. Montajul poate fi integrat în acoperiş – recomandabil clãdirilor în construcţie, pe acoperiş pentru clãdirile existente, sau montaj independent, pentru clãdiri cu terasã.

energie solara viessmann Vitosol 200 F interior
Energie Solara Viessmann Vitosol 200 F interior

Vitosol 200-F
– Ramă de aluminiu de culoare
RAL 8019
– Capac din sticlă transparentă
specială
– Circuit de ţevi de absorbţie
din cupru
– Izolaţie termică performantă

Vitosol 200 F panouri solare

Avantaje la prima vedere Vitosol 200-F:

  • Colectorii solari Vitosol 200-F au o eficienţã deosebitã, asiguratã prin suprafaţa de absorbţie cu acoperire selectivă, acoperitã cu un strat special numit Sol-Titan, circuitul de conducte integrat şi izolaţia termicã foarte performantã.
  • Instalarea se face cu multã uşurinţã, datoritã conductelor de legãturã fl exibile şi sistemului de îmbinare a panourilor colectoare cu piese de legãturã perfect corelate.
  • Grupul de pompare Solar – Divicon este un ansamblu compact care preia toate funcţiile hidraulice şi pe cele de siguranţă termică.
  • Prepararea apei calde menajere se realizează în condiţii perfect igienice cu ajutorul boilerului bivalent Vitocell 100-B de 300, 400 sau 500 litri, din oţel emailat, cu strat dublu de Ceraprotect. Sistemul solar se racordeazã la serpentina inferioarã a boilerului bivalent.
  • Panouri de 2,30 m2 pentru montaj vertical sau orizontal.
  • Toate componentele pachetului sunt perfect adaptate, simplifi când astfel considerabil operaţiile de montaj.
  • Produs şi testat conform normativelor germane, îndeplineşte normele de protecţie a mediului „Îngerul Albastru”.