Tehnica de sistem Viessmann

Tehnica de sistem Viessmann –
compatibilitate perfectă între componente

Viessmann oferã o tehnicã de sistem formatã din componente perfect corelate. Sistemul solar în combinaţie cu un cazan Viessmann formeazã un tandem ideal (fi g. 1).
Boilerele Vitocell Programul de boilere Vitocell oferã o gamã foarte variatã de tipuri constructive, din care poate fi aleasã soluţia optimã, în funcţie de necesarul şi pretenţiile de confort ale benefi – ciarului.

Vitocell 100-B (fi g. 2) este un boiler bivalent din oţel emailat în douã straturi CeraprotectTM, în timp ce Vitocell 300-B (fi g. 3) este un boiler bivalent din oţel inoxidabil de înaltă calitate. Vitocell 100-U (fi g. 4) este un boiler bivalent prevăzut cu sistem de automatizare Vitosolic 100 şi grup de pompe Solar-Divicon.

Acumulatoare Vitocell 140-E/160-E sunt rezervoare tampon efi ciente prevăzute cu schimbător de căldură integrat care permite transferul căldurii către agentul termic de încălzire. Ele reprezintă soluţia pentru susţinerea încălzirii cu instalaţia solară.

Vitosolic 100/200 Managementul energetic pentru instalaţii solare Prin sistemul de management energetic inteligent al sistemelor de automatizare Vitosolic, în combinaţie cu panourile colectoare ale programului Vitosol, se realizeazã o utilizare efi cientã a enegiei solare. Sistemele de automatizare Vitosolic 100 şi 200 (fi g. 5) sunt concepute pentru instalaţii solare cu unul sau mai multe circuite şi acoperã toate tipurile de aplicaţii existente. Schimbul de date cu sistemul de automatizare digital Vitotronic se realizeazã printr-o interfaţă de comunicare KM-BUS. Vitosolic asigurã utilizarea efi cientã a energiei obţinute pentru încãlzirea apei menajere sau pentru susţinerea încãlzirii centrale. Tehnica de sistem Viessmann – compatibilitate perfectă între componente Datoritã comunicãrii cu sistemul de automatizare al cazanului, Vitosolic are posibilitatea sã întrerupã funcţionarea acestuia atunci când instalaţia solarã are sufi cientã energie la dispoziţie. Astfel, se realizeazã o degrevare a centralei termice, ceea ce conduce la o economie de combustibil.

Grupul de pompare Solar-Divicon Grupul de pompare Solar-Divicon (fi g. 6) îndeplineşte funcţiile hidraulice şi de echipament de siguranţã. Se livreazã în formã compactã, gata asamblat şi din acest motiv este foarte simplu de instalat.

Cazan Viessmann Instalaţiile solare Viessmann pot fi combinate cu orice fel de cazan mural sau de pardoseală din programul de fabricaţie Viessmann. Chiar dacã instalaţia solarã va intra ulterior în dotarea clãdirii, prin alegerea unui boiler adecvat, cazanul Viessmann va alcãtui un tandem perfect cu acesta.

Avantaje la prima vedere Vitosolic 100

 • Sistem de automatizare la un preţ atractiv pentru o instalaţie
  cu un singur circuit.
 • Mod de utilizare simplu în conformitate cu fi lozofi a de utilizare
  Vitotronic.
 • Display pe douã rânduri care oferã informaţii despre temperaturi
  şi despre activitatea pompelor.
 • Carcasã de dimensiuni reduse.

Avantaje la prima vedere Vitosolic 200

 • Sistem de automatizare cu mai multe circuite, cu pupitru de
  comandã pentru maxim 4 circuite solare independente.
 • Mod de utilizare simplu în conformitate cu fi lozofi a de utilizare
  Vitotronic.
 • Confort deosebit în exploatare datoritã display-ului pe
  4 rânduri, care afi şeazã dialogul textual pe bazã de meniu.
 • Pregãtit pentru toate tipurile de aplicaţii:
  – sistem multiplu de boilere (baterie)
  – încãlzirea apei din piscinã
  – susţinerea instalaţiei de încãlzire centralã.