Vitosol 300-T

Vitosol 300-T – Produce căldură chiar şi într-o zi mai puţin însorită

      Vitosol 300-T este un colector solar deosebit de eficient, alcătuit din tuburi colectoare vidate de clasã superioarã, care funcţioneazã dupã principiul tubului termic. Poate fi utilizat atât pentru prepararea apei calde menajere, cât şi pentru susţinerea instalaţiei de încãlzire.

În sistemul Heatpipe tuburile colectoare nu sunt circulate direct de cãtre agentul termic solar. În fi ecare tub se gãseşte un mediu de transfer care vaporizeazã foarte repede în prezenţa radiaţiei solare şi mai apoi condenseazã într-un schimbãtor de cãldurã, unde se realizează transferul cãtre agentul termic.

Cel mai eficient procedeu de captare a enegiei solare Schimbul de cãldurã solarã colectatã se produce în regim uscat, într-un schimbãtor de cãldurã „Duotec” tip ţevi duble, foarte performant, care este poziţionat în jurul condensatorului. În acest caz nu avem contact direct cu agentul termic solar.

Schimbãtorul de cãldurã funcţioneazã cu mare efi cienţã chiar şi în cazul în care nu benefi ciem de o radiaţie solarã intensã. Tuburile colectoare au posibilitatea de rotaţie axialã, astfel încât sã poatã fi orientate optim faţã de soare.

Racordare perfectã Modul de racordare uscatã a fi ecãrui tub colector Heatpipe simplifi cã operaţia de instalare şi dã posibilitatea înlocuirii lor rapide în cazul unei avarii, fãrã golirea instalaţiei solare. Sistemul de conectare asigură montajul rapid şi perfect etanş, fãrã a necesita materiale suplimentare.

Vitosol 300-T-panouri-solare
Vitosol 300-T-panouri-solare

 

Vitosol 300-T

– Izolaţie termică performantă
– Conexiune „uscată” fără contact între agentul termic şi mediul solar
– Sticlă de calitate superioară cu conţinut redus de feroase
– Schimbător de căldură cu tuburi duble Duotec şi cu protecţie la supraîncălzire
– Tub termic (Heatpipe)
– Suprafaţă de absorbţie cu acoperire Sol-Titan

energie solara viessmann Vitosol 300-T interior
energie solara viessmann Vitosol 300-T interior

Avantaje la prima vedere Vitosol 300-T

 

 • Colector solar din tuburi vidate, cu funcţionare pe principiul
  tubului termic Heatpipe.
 • Suprafaţã colectoare de 2 m2 sau 3 m2.
 • Eficienţã energeticã extrem de ridicatã, datoritã tuburilor colectoare vidate şi suprafeţei absorbante cu peliculã de  Sol-Titan, care reduce pierderile termice prin tuburile colectoare.
 • Preluarea efi cientã a cãldurii în schimbãtorul „Duotec” cu ţevi duble care înconjoarã condensatorul.
 • Posibilitãţi multiple de amplasare pe acoperişuri (plane sau înclinate) sau montaj independent.
 • Modul de racordare uscatã a tuburilor colectoare permite înlocuirea individualã a acestora, fãrã golirea instalaţiei.
 • Fabricat din materiale de calitate superioarã, rezistente la coroziune: sticlã tip borosilicat, cupru şi oţel inoxidabil, asigurã o înaltã siguranţã în exploatare şi prelungeşte durata de viaţã a instalaţiei.
 • Sistem integrat de limitare a temperaturii, pentru protecţie la supraîncãlzire.
 • Produs şi testat conform normativelor germane, îndeplineşte normele de protecţie a mediului „Îngerul Albastru”.
schimbatorul de caldura Duotec Vitosol 300-T
schimbatorul de caldura Duotec Vitosol 300-T