Politica firmei

Verificari Centrale Termice Zalau Salaj
Verificari Centrale Termice Zalau Salaj

      Politica în domeniul calităţii, mediului şi sănătăţii şi securităţii ocupaţionale a S.C FLEXINSTAL VISION S.R.L.-D constă în realizarea unor Lucrări de instalaţii şi construcţii care să ofere satisfacerea deplină a exigenţelor pieţii, în condiţii de eficienţă şi profitabilitate şi care să satisfacă deplin aşteptările şi necesităţile explicite şi implicite ale clienţilor.

      Calitatea lucrărilor NOASTRE garantează avantajul faţă de concurenţă şi are o însemnătate deosebită pentru progresul organizaţiei.


Materializarea acestei politici constă în proiectarea, implementarea şi menţinerea unui Sistem integrat de management al calităţii, mediului şi sănătăţii şi securităţii ocupaţionale care să conducă la atingerea următoarelor OBIECTIVE principale:


√ Satisfacerea cerinţelor clienţilor să fie realizată şi menţinută constant;
√ Desfăşurarea armonioasă a tuturor activităţilor din interiorul organizaţiei care să determine atingerea unui înalt nivel de eficienţă;
√ Utilizarea tuturor resurselor pentru îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management al calităţii, mediului şi sănătăţii şi securităţii ocupaţionale pentru realizarea gradului de satisfacţie a angajaţilor;
√ Îmbunătăţirea performanţelor de mediu prin controlul şi reducerea impacturilor asupra mediului şi prin adoptarea unui comportament preventiv faţă de poluarea mediului;
√ Îmbunătăţirea performanţelor de sănătate şi securitate ocupaţională prin controlul şi influenţarea aspectelor semnificative de risc identificate, precum şi prin adoptarea unui comportament preventiv faţă de sănătatea şi securitatea ocupaţională;
√ Conformarea cu legislaţia şi cu alte cerinţe privind calitatea, mediul, sănătatea şi securitatea ocupaţională;
√ Implementarea şi certificarea sistemului de management al calităţii, mediului şi sănătăţii şi securităţii ocupaţionale în conformitate cu SR EN ISO 9001: 2001, SR EN ISO 14001:2005 şi OHSAS 18001:2004;
√ Asigurarea pe termen lung a funcţionării profitabile a organizaţiei;